Tallinna küte

Arengu- ja investeeringuplaanid

Lähima 5 aasta jooksul plaanib Tallinna Küte investeerida katlamajade ja soojusvõrkude efektiivsuse tõstmisse ligi 60 miljonit eurot. Loe lähemalt

Pelgurannale kvaliteetne soojavarustus ja puhtam õhk

12. veebruar 2014 AS Tallinna Küte ühendab tänavu Pelguranna piirkonna tarbijad ülelinnalise kaugküttevõrguga ning sellega seoses likvideerib kuus maagaasil töötavat  lokaalkatlamaja. Projekti eesmärgiks on tarbijate varustuskindluse tõstmine ning soojuse tootmise ja edastamise efektiivsuse tõus. Loe lähemalt
Liitu uudisvooga
Näitude teatamine Soojuskatkestused Avariidispetšer
  • Kaugküte on efektiivne ja keskkonnasõbralik viis tiheasustuspiirkondade soojusega varustamisel

    ...haldame 426 kilomeetrit soojusvõrku

    ...varustame aastaringselt soojusega 3 644 hoonet

    ...34% soojusvõrku antud soojuse kogusest on toodetud kohalik- ja taastuvkütusel (hakkepuit ja turvas)