Küttehooaeg on alanud

Välistemperatuuri jahenemine ja sadusid lubav ilmaprognoos loob hoones vajaduse kütte sisselülitamiseks. Kütmise alustamiseks tuleb hoone haldajal avada maja soojussõlmes kütte ventiilid, panna tööle pump ning vaadata üle automaatika seadistus.

Tallinna Kütte katlamajade soojuskoormuse tõus näitab, et paljudes korteriühistutes on elanikud juba otsustanud toasoojust tarbima hakata. Sügisilmade saabudes kütmisega alustamine võimaldab korterites hoida sobivat sisekliimat ning ruumidesse ei teki liigniiskust. Millal alustada hoone kütmisega, on meie klientide iga-aastane küsimus ning korteriühistutes tuleb konsensuse leidmiseks jälgida nii välisõhu kui ka hoonesisest temperatuuri ja niiskuse taset.

Seega otsustavad kliendid kütteperioodi alguse lähtuvalt oma vajadustest ja hoone eripärast. Kütmine mõjub hästi ka maja konstruktsioonidele ja hilisem kütmisega alustamine võib neid paratamatult kahjustada.

Iga kuu lõpus soojusarvesti näidu teatamiseks on mugavaim ja lihtsaim viis kasutada kodulehel asuvat iseteenindust, kus peab sisestama ainult näidu. Kõik muud andmed täidetakse automaatselt ja see säästab klientide aega. Iseteeninduses on võimalik lihtsalt ja kiirelt jälgida hoone soojustarbimist, näha soojusarveid ja saldosid ning suhelda kliendihalduriga. Iseteeninduse kasutajatel soovitame aga kontrollida üle tarbimiskoha kontaktandmed, et suhtlus uuel küttehooajal sujuks tõrgeteta. Küsimuste tekkimisel soovitame pöörduda klienditeeninduse poole.

Tallinna Küte haldab 426-kilomeetrist soojusvõrku, mis varustab soojusega 3 700 hoonet. Küttehooajal toodame 35 protsenti müüdavast soojusest Tallinna Kütte kolmes suures  ja kolmeteistkümnes lokaalses katlamajas. Ligi poole müüdavast soojusest ostetakse sisse Tallinna Elektrijaamast, IRU Elektrijaamast, kes toodavad soojust soodsast alternatiivkütusest – hakkepuidust ja olmeprügist.